print_r($

print_r() یک تابع پیشفرض در زبان PHP است که برای نمایش متغیرهای آرایه و شیء به صورت قابل فهم برای انسان استفاد

توسط مدیر سایت در 2 بهمن 1402

print_r() یک تابع پیشفرض در زبان PHP است که برای نمایش متغیرهای آرایه و شیء به صورت قابل فهم برای انسان استفاده می شود. این تابع به عنوان یک روش دیباگی در PHP بسیار مفید است و به شما امکان می دهد محتوای یک متغیر را به صورت ساختاری نمایش دهید.

سینتکس این تابع به صورت زیر است:

print_r($variable);

در اینجا $ variable متغیری است که می خواهید محتوای آن را نشان دهید. متغیر می تواند یک آرایه، یک شیء یا یک مقدار اسکالر باشد.

وقتی شما از تابع print_r() استفاده می کنید، این تابع محتوای متغیر را در قالب یک رشته نمایش می دهد. این رشته شامل نوع متغیر، طول آن، نمایش ساختاری مقدار و دیگر جزئیات مربوط به متغیر است.

مثالی از استفاده از تابع print_r():

$fruits = array("apple", "banana", "orange");

print_r($fruits);

در این مثال، تابع print_r() محتوای آرایه $ fruits را نمایش می دهد. خروجی این مثال به صورت زیر خواهد بود:

Array

(

[0] => apple

[1] => banana

[2] => orange

)

این خروجی نمایش دهنده این است که $ fruits یک آرایه است که شامل سه عنصر "سیب"، "موز" و "پرتقال" است.

در ادامه، تابع print_r() می تواند برای نمایش متغیر های شیء نیز استفاده شود. در این حالت، فیلدهای شیء و مقادیر آن در خروجی نمایش داده می شوند.

مثالی از استفاده از تابع print_r() برای شیء:

class Person {

public $name;

public $age;

}

$person = new Person();

$person->name = "John Doe";

$person->age = 30;

print_r($person);

خروجی به صورت زیر خواهد بود:

Person Object

(

[name] => John Doe

[age] => 30

)

در این مثال، تابع print_r() محتوای شیء $person را نمایش می دهد. خروجی نشان می دهد که شیء $person شامل دو فیلد name و age است که به ترتیب مقادیر "John Doe" و 30 را دارند.

به طور کلی، تابع print_r() یک ابزار قدرتمند است که به شما امکان می دهد متغیرهای آرایه و شیء را به صورت قابل فهم برای انسان نمایش دهید. با استفاده از این تابع می توانید به راحتی محتوای متغیرهای خود را بررسی کنید و به راحتی برنامه های خود را بررسی کنید و اشکال زدایی کنید.نحوه استفاده از تابع print_r() در PHP با استفاده از کلیدواژه های ()

تابع print_r() در زبان برنامه‌نویسی PHP برای نمایش اطلاعات متغیرها و آرایه‌ها استفاده می‌شود. این تابع می‌تواند به عنوان یک ابزار قدرتمند برای بررسی و Debug کردن کد‌های PHP مورد استفاده قرار گیرد. با استفاده از این تابع، می‌توانید محتوای یک متغیر یا آرایه را به صورت خوانا و قابل فهم به شکل پیکربندی (representation) نمایش دهید.

برای استفاده از تابع print_r()، ابتدا نام متغیر یا آرایه مورد نظر را در داخل پرانتز قرار می‌دهید. سپس، دستور را قرار می‌دهید و محتوای آن را بر روی خروجی نمایش می‌دهد. در صورتی که متغیر یا آرایه بدون هیچگونه مقدار به تابع داده شود، خروجی نیز خالی خواهد بود.

در صورتی که بخواهید نمایش داده‌ها را به صورتی خوانا‌تر و ساختارمندتری صورت دهید، می‌توانید از کلیدواژه‌های آپشنال دومی در تابع استفاده کنید. این کلیدواژه‌ها شامل options مختلفی برای تنظیماتی از جمله قرار گرفتن تب و ارزانسبیافتن به یک خط هستند. با استفاده از این کلیدواژه‌ها، می‌توانید نمایش داده‌ها را به صورتی دلخواه تغییر دهید.

به عنوان مثال، با استفاده از کلیدواژه 'true' در آپشنال دومی تابع print_r()، می‌توانید محتوای آرایه یا متغیر را به صورتی فهم‌پذیرتر و ساختارمندتری نمایش دهید. با استفاده از این آپشن، به جای نمایش داده‌ها در یک خط، هر کلید و مقدار آن را در یک خط نمایش خواهید داد و به صورت سلسله‌مراتبی با یکدیگر قرار خواهند گرفت. همچنین، با تنظیم آپشن 'true' می‌توانید تب‌های متناسب با ساختار سلسله‌مراتبی را داشته باشید که به شما کمک می‌کند داده‌ها را به صورت صحیحتری تفسیر کنید.

بنابراین، با استفاده از تابع print_r() و کلیدواژه های آپشنال، می‌توانید محتوای متغیرها و آرایه‌ها را به صورتی ساختارمندتر و فهم‌پذیرتر به صورتی که برای شما در عین حال Debug کردن کد، مورد استفاده قرار گیرد.دستکاری خروجی تابع print_r() با استفاده از متغیرهای داخلی ()

تابع print_r() یک تابع مفید در زبان PHP است که برای نمایش اطلاعات مربوط به یک متغیر یا آرایه استفاده می‌شود. این تابع به صورت پیش‌فرض اطلاعات را به یک شکل خاص در خروجی چاپ می‌کند، اما می‌توان با استفاده از متغیرهای داخلی تابع، نحوه نمایش اطلاعات را تغییر داد.

دستکاری خروجی تابع print_r() به کمک متغیرهای داخلی تابع، به برنامه نویس امکان می‌دهد تا خروجی را به شکلی دلخواه تغییر دهد. برای دستکاری خروجی، ابتدا باید خروجی تابع را در یک متغیر ذخیره کنیم و سپس می‌توانیم با استفاده از متغیرهای داخلی تابع، خروجی را تغییر دهیم. متغیرهای داخلی تابع عبارت‌اند از:

1. $output: این متغیر برای ذخیره خروجی نهایی تابع استفاده می‌شود. هر تغییری که در این متغیر انجام دهیم، تغییری در خروجی نهایی ایجاد می‌کند.

2. $indent_level: این متغیر نشان دهنده سطح فعلی تو در تابع است. با تغییر این متغیر، می‌توان تعداد فاصله‌های ابتدای هر خط در خروجی را تنظیم کرد.

3. $in_array: این متغیر برای نمایش آرایه‌ها استفاده می‌شود. با تغییر این متغیر به صورت صحیح یا غلط، می‌توان نمایش آرایه‌ها را دلخواه تغییر داد.

در کل، با استفاده از متغیرهای داخلی تابع print_r()، می‌توان نمایش اطلاعات یک متغیر یا آرایه را به شکلی دلخواه دستکاری کرد. استفاده از این قابلیت برای افزایش قابلیت خوانایی یا دستکاری‌های خاص مورد نیاز است.استفاده از فرمان print_r() برای چاپ متغیرهای چند بعدی ()

فرمان print_r() یکی از فرمان‌های مفید در زبان برنامه‌نویسی PHP است که برای چاپ متغیرهای چند بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با استفاده از این فرمان می‌توانید محتوای یک آرایه یا یک شیء را در قالب یک رشته مشاهده کنید.

زمانی که شما از فرمان print_r() استفاده می‌کنید، متغیری که می‌خواهید مقدار آن را بررسی کنید را به عنوان ورودی به این فرمان می‌دهید. سپس فرمان print_r() بازگشتی رشته‌ای از محتوای متغیر را تولید می‌کند و آن را در خروجی نمایش می‌دهد.

اگر متغیری با ساختار چند بعدی را برای فرمان print_r() ارسال کنید، این فرمان به صورت خودکار محتوای متغیر را به صورت پیچیده نمایش می‌دهد. به عبارتی، شما می‌توانید نموداری از ساختار متغیر را به دست آورید که پیچیدگی‌های مختلف آن را نمایش می‌دهد. این خروجی شکلی بصری از ساختار متغیر را فراهم می‌کند و به شما کمک می‌کند تا بتوانید بهتر درک کنید که متغیر چگونه ساخته شده است و چگونه مقادیر درون آن ذخیره شده‌اند.

فرمان print_r() به طور پیش‌فرض همه قسمت‌های متغیر چند بعدی را نمایش می‌دهد. این شامل همه بُعدها و عناصر درون آنها است. بعضی از متغیرهای چند بعدی می‌توانند بسیار پیچیده باشند و شامل تعداد زیادی بُعد با عناصر مختلف باشند. در این صورت، خروجی چاپ شده توسط فرمان print_r() می‌تواند بسیار طولانی شود و گاهی نیز سخت قابل فهم باشد. اما با استفاده از این خروجی، شما می‌توانید به راحتی بفهمید که مقادیر هر بُعد و عنصر درون آنچه هستند و چگونه با هم در ارتباط هستند.

با استفاده از فرمان print_r()، می‌توانید به راحتی و در هر زمانی که نیاز دارید، محتوای متغیرهای چند بعدی خود را بررسی کنید و بفهمید که چگونه مقادیر درون آن‌ها ذخیره شده‌اند. این کمک می‌کند تا بتوانید بهبودهای لازم در کد خود ایجاد کنید و با همکارانتان در مورد ساختار متغیرهای چند بعدی صحبت کنید.نحوه استفاده از تابع print_r() برای چاپ آرایه های تو در تو ()

تابع print_r() در زبان PHP استفاده می‌شود تا آرایه‌ها را به صورت خوانا و قابل فهم نمایش دهد. این تابع به شما امکان می‌دهد تا محتویات یک آرایه را به صورت تودرتو نمایش دهید. نحوه استفاده از این تابع بسیار ساده و قابل درک است.

برای استفاده از تابع print_r() در ابتدا باید آرایه‌ای که می‌خواهید نمایش دهید را تعریف کنید. سپس با استفاده از این تابع، محتویات آرایه را بر روی صفحه نمایش‌داده می‌شود. برخلاف تابع var_dump() که جزئیات فنی خروجی را نمایش می‌دهد، تابع print_r() خروجی را به صورت خوانا و قابل فهم نشان می‌دهد.

نکته مهمی که باید به آن توجه کنید این است که تابع print_r() برای استفاده از آرایه تودرتو () مناسب است. آرایه تودرتو زمانی اتفاق می‌افتد که یک آرایه دیگر داخل آرایه‌ای دیگر قرار دارد. برای مثال، آرایه مادر (اصلی) ممکن است شامل آرایه‌هایی فرزند (آرایه ديگر باشد) باشد.

همچنین باید به یاد داشته باشید که تابع print_r() فقط برای دیباگ کردن و خواندن آرایه‌ها مناسب است و برای استفاده در محیط تولیدی معمولاً تابعی همچون var_dump() را استفاده می‌کنند.اطلاعات مهمی که توسط تابع print_r() و کلیدواژه های () در PHP قابل چاپ است

تابع print_r() یکی از توابع اصلی در زبان برنامه نویسی PHP است که به کاربر امکان می دهد برای چاپ محتوای یک متغیر از نوع آرایه یا شیء استفاده کند. این تابع معمولا برای عیب یابی و دیباگ برنامه ها استفاده می شود و اطلاعات مهمی که برای بررسی و خوانایی کد لازم است نشان می دهد.

استفاده از تابع print_r() بسیار ساده است. برای چاپ متغیرها با استفاده از این تابع، کافیست آن را به عنوان آرگومان به تابع پاس دهید. نتیجه چاپ شده شامل اطلاعات مربوط به نوع متغیر، تعداد عناصر آرایه و شیء و مقدار هر عنصر خواهد بود.

به عنوان مثال، فرض کنید یک آرایه به نام $numbers داریم که دارای مقادیر 1، 2 و 3 است. برای چاپ این آرایه با استفاده از تابع print_r() می توانیم از کد زیر استفاده کنیم:

```

$numbers = array(1, 2, 3);

print_r($numbers);

```

نتیجه چاپ شده شامل اطلاعات نوع آرایه، تعداد عناصر (3) و مقدار هر عنصر (1، 2 و 3) خواهد بود.

با استفاده از کلیدواژه ها به عنوان آرگومان دوم تابع print_r()، می توانید خروجی چاپ شده را به شکلی قابل خواندن تر و زیباتر تغییر دهید. به عنوان مثال، اگر به آرگومان دوم مقدار true را اختصاص دهید، خروجی چاپ شده به صورت یک رشته قابل خواندن برگشت داده می شود.

در کل، تابع print_r() و کلیدواژه های () در PHP یک ابزار قدرتمند برای چاپ و نمایش اطلاعات مورد نیاز در فرآیند عیب یابی و دیباگ کد هستند. همچنین، با استفاده از کلیدواژه های مناسب، می توانید خروجی چاپ شده را به شکلی زیباتر و قابل خواندن تر تغییر دهید.


تعمیرات موبایل

منبع
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن