سوالات رایج جراحی بینی

همانطور که استخوان های گونه برجستگی و زیبایی خاصی را به چهره می بخشند، تاثیر زاویه فک نیز در افزایش زیبایی به همان اندازه است. البته رژیم غذای در دوره نقاهت پس از عمل نیز تاثیر دارد. این دسته از اشخاص چاق از بزرگی و چربی انبوه احشاء داخلی شکمی نیز هیچ گونه اطلاعاتی را ندارند و همه ی آنها را چاقی و چربی موضعی شکم میداند. بعد از انجام این جراحی زیبایی خطوط استریا و پوست اضافی شکم به طور کامل از بین میروند و با حذف این پوستهای اضافی، توده چربی متصل به این پوستها نیز حذف خواهند شد. تنها در پایان جراحی یک پانسمان برای کاهش تورم روی پوست قرار گرفته و بعد از مدت کوتاهی این پانسمان نیز برداشته می شود. انجام ابدومینوپلاستی به کشیدن پوست شکم کمک شایانی می کند. این عکس ها به برنامه ریزی جراحی ، ارزیابی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت کمک می كند. لب ها، چانه، گونه ها و دیگر اجزای چهره بدون تغییر باقی می مانند. بعضی از صندوقهای بیمه هزینههای بیمارستان و چند مورد دیگر را با توجه به بیمهنامهتان بازپرداخت میکنند و هزینه باقی مواردی را که تحت پوشش بیمه فردی قرار نمیگیرند باید از جیب خود بپردازید.

یکی از اصلیترین مواردی که باید در مورد توریسم درمانی به خاطر داشته باشید سخت بودن مراجعه و حتی در تماس بودن با پزشک پس از جراحی است. پیش از انجام عمل از صندوق بیمهتان سؤال کنید که دقیقاً چه مواردی را تحت پوشش قرار میدهد. سابقا جراحی زیبایی واژن در اتاق عمل و تحت بیهوشی عمومی انجام می شد و پسازاینکه شکل مطلوب حاصل میشد ، از بخیه های قابل جذب برای ترمیم لبههای لابیا استفاده میشد. همچنین همانطور که گفتیم کلینیک و منطقه جغرافیایی که کلینیک در آن جا قرار گرفته است نیز می تواند در کم و زیاد شدن قیمت جراحی زیبایی زاویه فک موثر باشد. هزینه عملهای افزوده شده.گاهی در طول جراحی زیبایی بینی انجام عملهای دیگری نیز ضرورت مییابد که منجر به افزایش هزینه میشود. هر ساله پیشرفتهای بسیاری در صنعت جراحی زیبایی حاصل میشود. اما اگر جراحی صرفاً به دلایل زیباییشناختی صورت میگیرد ، به عنوان عمل زیبایی طبقهبندی میشود و بیمه هزینهی عمل زیبایی را تحت پوشش قرار نمیدهد.

آیا هزینه عمل جراحی زیبایی بینی تحت پوشش بیمه قرار میگیرد؟ این که آیا صندوق بیمه فردی شما هزینههای عمل جراحی زیبایی بینی را میپردازد یا خیر، به نوع پوشش بیمهای ارتباط مییابد. یکی از عملهای نسبتاً رایج اضافی شامل پیوند بافت از بخش دیگری از بدن میشود که در صورتی ضرورت مییابد که بخواهید قسمتی از بینیتان را بزرگتر کنید یا تغییری چشمگیر در آن به وجود آورید. همچنین در موارد نادر از پیچ تیتانیومی کوچک برای اتصال ایمپلنت و استخوان فک استفاده می شود. یکی از موارد مهم دیگر که اکثر کاندیداهای جراحی زاویه فک سوال می کنند این است که آیا این نوع جراحی جای زخم به جا می گذارد. با این حال ممکن است افرادی که قصد انجام این جراحی را دارند راجع به هزینه جراحی زیبایی زاویه فک نگران باشند. هنگامی که جراحی در کشور دیگری انجام شود، بیماران یا جلسات تکمیلی را از دست میدهند یا مجبور میشوند برای مدتی طولانی در آن کشور سکونت داشته باشند.

جلسات تکمیلی از اهمیت فوقالعادهای برخوردارند. 1. در جلسات مشاوره باید کلیه سوابق پزشکی و هم چنین حساسیت ها و آلرژی های دارویی خود را با بهترین جراح زیبایی زنان در تهران در میان بگذارید. این جراحی به این صورت انجام می شود که ایمپلنت های زاویه سازی فک پایین از طریق برش داخلی در دهان و کنار دندان ها قرار می گیرند. با این حال همانطور که گفتیم جراحی زیبایی زاویه فک معمولاً به نحوی انجام می شود تا حداقل عوارض و خطرات را برای مراجعه کننده به دنبال داشته باشد. کسانی که جراحی فک بالا و جراحی فک پایین را هم زمان انجام داده اند بهتر است حداقل تا دو ماه از انجام دادن ورزش های سنگین خودداری کنند. البته باید پیش از عمل معاینات عمومی بیمار و معاینه بینی انجام شود که با مدت زمان عمل روی هم چیزی در حدود یک ساعت طول میکشد. همانطور که گفتیم انجام جراحی زیبایی زاویه فک در برگیرنده هزینه های زیادی است.

دیدگاهتان را بنویسید